MELBA & “Wat Werkt”

Melba is een methodiek om arbeidscapaciteiten in kaart te brengen.

Ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid maken een goede mens-werkafstemming steeds meer noodzakelijk. In bepaalde branches zijn goede werknemers schaars. De kosten van verzuim en uitval komen steeds meer ten laste van de werkgever. Er zijn hoge drempels, letterlijk en figuurlijk, om na een langdurige periode van ziekte terug te keren naar arbeid of om met een beperking überhaupt aan de slag te komen. Het hebben van (al of niet betaalde) arbeid is echter zo sterk verbonden met maatschappelijke participatie, dat vooral voor mensen met beperkingen het hebben van werk van het grootste belang is. Extra inspanningen zijn noodzakelijk om een geschikte arbeidsplaats te vinden en/of te houden.

Enerzijds zijn arbeidscapaciteiten van de persoon bepalend. Anderzijds is kennis van de eisen die een (nieuwe) functie aan de persoon stelt vereist, als het gaat om het bepalen of een werkplek perspectief biedt op lange termijn. Of om te bepalen of terugkeer in een oude functie na uitval nog mogelijk is. Of welke begeleiding en/of welke werkplekaanpassingen nodig zijn.
MELBA is een systeem waarmee aan de ene kant de mogelijkheden van een persoon en aan de andere kant de eisen van een functie gedocumenteerd kunnen worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk.

MELBA werd in opdracht van het “Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung” in Duitsland door de Universiteit van Siegen ontwikkeld en is geschikt om toe te passen bij Disability Management, Vocational Rehabilitation, personeelsselectie, arbeids(re)integratie en duurzame inzetbaarheid in de meest brede zin van het woord.

WAT WERKT  is bedoeld om jongeren en volwassenen met  ASS problemathiek een hulpmiddel in handen te geven dat ze kunnen inzetten bij het stage lopen en werken.

Het is een “gebruiksaanwijzing” die duidelijkheid geeft voor de stagiair/werknemer en de stagegever/werkgever.

Middels een uitgebreid interview wordt het profiel ingevuld. De cliënt krijgt een map mee die op het werk gebruikt kan worden door de (job) coach, cliënt en werkgever.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *