Rots & Water

Rots en water training

Sommige kinderen en jongeren ervaren problemen in het omgaan met anderen. Ze zijn erg onzeker of juist heel snel boos. Ze weten niet goed wanneer en hoe ze het beste op iemand kunnen reageren. Ze vinden het moeilijk om nieuwe vrienden te maken of voelen zich onbegrepen. Een Rots en Water training kan hen helpen om beter met anderen om te gaan, om eigen grenzen te leren voelen, die aan te geven en die van een ander te respecteren. Herken jij je kind in het bovenstaande of een deel ervan? Dan is een Rots en Water training waarschijnlijk heel waardevol voor hem of haar.

Wat is Rots en water?

Rots en water is een psycho-fysieke training voor kinderen en jongeren gericht op groepsvorming, weerbaarheid, respect voor elkaar en een stukje zelfverdediging. Doordat de kinderen heel fysiek bezig zijn en ze vervolgens kort reflecteren, op wat er is gebeurd en wat ze hieruit kunnen leren, laat je beide hersenhelften met elkaar samenwerken. Hierdoor kunnen ook minder talige kinderen hun gedachten en gevoelens beter onder woorden brengen en werk je tegelijkertijd aan zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Dit is samen het fundament waarop je verder kunt bouwen aan veiligheid, assertiviteit en sociale vaardigheden.

Wat leer je?

Je leert het verschil tussen rots en water. Rots staat sterk, is gefocust en kiest voor zichzelf en is niet gevoelig voor groepsdruk. Water is soepel en staat voor verbinding, samenwerking en aandacht voor anderen. Tijdens de Rots en Water trainingen leer je hoe belangrijk het is om allebei deze elementen in je te hebben en wanneer je welke het beste kunt toepassen.

Het gaat tijdens deze training om bewustwording van je eigen kracht en je eigen mogelijkheden. Je ontwikkelt het vermogen om met anderen samen te spelen, te werken en te leven. Je leert grenzen voelen en aangeven, en de grens van een ander te respecteren.

Voor wie is de training?

De training is bedoeld voor jongens en meisjes (7-18 jaar) die problemen ervaren in de omgang met anderen of voor groepen waarvan wordt verwacht dat ze op een fijne manier met elkaar omgaan en goed kunnen samenwerken (bijvoorbeeld klassen of teams). Rots en water werkt bewezen effectief tegen pestgedrag en bouwt mee aan een sociaal veilig klimaat.