Training en coaching op Executieve Functies

Slim, maar….

Hoe vaak komt het niet voor dat je kind op school minder presteert dan je verwacht als ouder.”Mijn kind is heel slim, maar op school presteert hij zwak, is hij ongemotiveerd, vindt alles makkelijk , maar haalt bijna alleen maar onvoldoendes. Zit altijd vol goede voornemens, maar kan zich niet zetten tot het maken van huiswerk.

Goede kans dat uw kind gebrekkig ontwikkelde Executieve Functies heeft.

Robcoaching kan door middel van een vrij eenvoudige vragenlijst checken of de Executieve Functies onderontwikkeld zijn en daar coaching en training voor opzetten en uitvoeren.